Akredytowane Laboratorium Badawcze

Laboratorium AkustiX posiada akredytację PCA na następujące metody badawcze:
 1. Pomiar równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach w budynkach
 2. Pomiar czasu pogłosu i powiązanych parametrów pomieszczeń w budynkach różnych typów
 3. Pomiary hałasu przemysłowego - metoda pomiarowa i obliczeniowa
 4. Pomiary hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych - metoda pomiarowa i obliczeniowa
 5. Pomiary hałasu od lotnisk - metoda pomiarowa i obliczeniowa
 6. Pomiar hałasu od napowietrznych linii energetycznych
 7. Pomiar mocy i energii akustycznej maszyn i urządzeń w warunkach terenowych
 8. Pomiar mocy i energii akustycznej urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych
 9. Pomiar poziomu dźwięku A na stanowisku operatora/obserwatora - urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
 10. Pomiary terenowe skuteczności akustycznej ekranów
 11. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej ekranow od dźwięków powietrznych
 12. Pomiary terenowe wskaźnika odbicia ekranów akustycznych
 13. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych od dźwięków powietrznych w budynkach
 14. Pomiary terenowe izolacyjności akaustycznej ścian zewnętrznych i ich elementow
 15. Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 16. Pomiary maksymalnej amplitudy przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawy
 17. Pomiary wartości skutecznej przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawy
 18. Pomiary wskaźnika SPBI - ocena wpływu nawierzchni drógna hałas drogowy

Ze szczegółami zakresu akredytacji AB 1162 oraz metod pomiarowych można zapoznać się w serwisie internetowym Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat laboratorium).

Ponadto Laboratorium AkustiX wykonuje następujące badania i pomiary akustyczne:
 • Ocena zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach wyposażonych w nagłośnienie
 • Pomiar pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów budowlanych w polu pogłosowym