Oferta konsultingowa i projektowa

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty konsultingowej w zakresie:

  • projektów i analiz akustycznych,
  • wykonywania map akustycznych miast oraz terenów położonych wzdłuż dróg i linii kolejowych,
  • programów ochrony środowiska przed hałasem (dla miast oraz terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych),
  • monitoringu hałasu komunikacyjnego i przemysłowego,
  • pomiary i analizy w zakresie akustyki budowlanej,
  • pomiary i analizy w zakresie emisji hałasu przemyslowego do środowiska,
  • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia zintegrowane, przeglądy ekologiczne,
  • ekspertyz akustycznych,
  • projektów akustycznych sal koncertowych, konferencyjnych i widowiskowych,
  • nagłośnienia i audytu akustycznego.


W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt.