Projekty UE

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI
I PRZEDSIĘBIORSTW.

 


Akustix w terminie od 25.02.2009 do 31.10.2010 zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach WIelkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez nabycie urządzeń i stworzenie innowacyjnego na skalę kraju systemu zarządzania wynikami monitoringu hałasu”.